Legislatie achizitii publice

Noua legislație din domeniul achizițiilor publice revoluționează întregul sistem de achiziții publice. Găsiți aici textele integrale ale noilor acte normative, rezumate ale acestora și analize comprehensive.

Legea nr. 98/2016

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice Forma sintetica la data 30.08.2021 Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. (la data 23-mai-2016 actul a fost promulgata de Decretul 514/2016 ) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.   CAPITOLUL I:Dispozitii generale  SECTIUNEA …

Citește articolul

Legea nr. 99/2016

LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizitiile sectoriale Forma sintetica la data 30.08.2021 Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer (la data 23-mai-2016 actul a fost promulgata de Decretul 514/2016). Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispozitii generale SECTIUNEA 1: Obiect, scop si …

Citește articolul

Legea nr. 100/2016

LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii Forma sintetica la data 30.08.2021  Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispozitii generale SECTIUNEA 1: Obiect. Scop. Principii Art. 1 Prezenta …

Citește articolul

Legea nr. 101/2016

LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Forma sintetica la data 30.08.2021. Acest act …

Citește articolul

Hotararea Guvernului nr. 867/2016

HOTARARE nr. 867 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de …

Citește articolul

Directiva 2014/24/UE din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE

DIRECTIVA 2014/24/UE din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE (Text cu relevanta pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 53 alineatul (1), articolul 62 si articolul 114, având in vedere propunerea Comisiei Europene, dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale, având …

Citește articolul

Directiva 2014/25/UE din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CE

DIRECTIVA 2014/25/UE din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CE PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 53 alineatul (1), articolul 62 si articolul 114, avand in vedere propunerea Comisiei Europene, dupa …

Citește articolul

Directiva 92/13/CEE din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor

DIRECTIVA 92/13/CEE din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor CONSILIUL COMUNITATILOR EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene si, in special, articolul …

Citește articolul

Directiva 2014/23/UE din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune

DIRECTIVA 2014/23/UE din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (Text cu relevanta pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 53 alineatul (1), articolul 62 si articolul 114, având in vedere propunerea Comisiei Europene, dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale, având in …

Citește articolul

Directiva 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari

DIRECTIVA 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari CONSILIUL COMUNITATILOR EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene, in special articolul …

Citește articolul

Orientarile Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizitiile publice in situatia de urgenta legata de criza COVID-19 (2020/C 108 I/01)

Introducere – Optiuni si mecanisme de flexibilitate prevazute in cadrul privind achizitiile publice COVID-19 este o criza sanitara care necesita solutii rapide si inteligente si indemanare in tratarea unei cresteri imense a cererii de bunuri si servicii similare, in timp ce anumite lanturi de aprovizionare sunt perturbate. Achizitorii publici din statele membre se afla in …

Citește articolul

Instructiunile presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru

Instructiunile 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru Data act: 8-ian-2021 Emitent: Agentia Nationala pentru Achizitii Publice Forma sintetica la data 09.06.2021 Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Avand in vedere prevederile incluse in legislatia nationala, respectiv: – …

Citește articolul

Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 300/2021 pentru aprobarea listei tarilor care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. …

Citește articolul

Ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 2389/300/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica in anul 2021

Ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 2389/300/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica in anul 2021 Forma sintetica la data 09.06.2021 Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia …

Citește articolul

Ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 45/315/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica in anul 2020

Ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 45/315/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica in anul 2020 Forma sintetica la data 09.06.2021 Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia …

Citește articolul

Decizia 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica

Decizia 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achizitie publica Forma sintetica la data 09.06.2021 Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Avand in vedere: – Ordonanta de urgenta a …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 1760/2019

ORDIN nr. 1760 din 21 iunie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii Forma sintetica la data 21.11.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Avand in vedere: – art. 3 …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 1017/2019

ORDIN nr. 1017 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala de produse, precum si a modalitatii de completare a anuntului de participare/de participare simplificat Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si …

Citește articolul

Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si al presedintelui A.N.A.P. nr. 131/1401/2019

ORDIN nr. 131 din 17 aprilie 2019 privind documentele standard si contractul-cadru care vor fi utilizate in cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane in unitatile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze si/sau tramvaie Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia …

Citește articolul

Hotararea Guvernului nr. 257/2019

HOTARARE nr. 257 din 24 aprilie 2019 privind furnizarea activitatilor centralizate de achizitii publice pentru unitatile sistemului administratiei penitenciare Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 40 …

Citește articolul

Hotararea Guvernului nr. 209/2019

HOTARARE nr. 209 din 3 aprilie 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice …

Citește articolul

Instructiunile presedintelui A.N.A.P. nr. 1/2018

INSTRUCTIUNI nr. 1 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicarii prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Avand in vedere: – prevederile art. 31 din Legea …

Citește articolul

Opinie comuna a presedintelui ANAP si a presedintelui Consiliului Concurentei cu privire la dovezile pe care le poate furniza un operator economic autoritatii contractante in vederea demonstrarii credibilitatii potrivit prevederilor art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 84 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere: Necesitatea clarificarii modalitatilor prin care un operator economic isi poate demonstra in concret credibilitatea, asa cum este prevazut in legislatia in domeniul achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale, concesiunilor de lucrari si concesiunilor de servicii, atunci cand se afla in situatia excluderii de la procedura de atribuire pentru savarsirea unei abateri profesionale grave, constand …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 1170/2021

Ordinul nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii Forma sintetica la data 07.09.2021 Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt …

Citește articolul

Ordinul 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii

Avand in vedere: – art. 226 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; – art. 247 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; – art. 112 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; – art. …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 941/2018

ORDIN nr. 941 din 29 august 2018 privind metodologia de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii …

Citește articolul

Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului si al presedintelui A.N.A.P. nr. 1068/1652/2018

ORDIN nr. 1068 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achizitii publice verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si servicii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.A.P. si al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 2717/2018

ORDIN nr. 2717 din 27 decembrie 2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Avand in vedere: – prevederile art. 187 alin. …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 121/2017

ORDIN nr. 121 din 16 mai 2017 privind acordarea de consiliere metodologica Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Avand in vedere: – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii …

Citește articolul

Instructiunile presedintelui A.N.A.P. nr. 1/2017

INSTRUCTIUNE nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act …

Citește articolul

Instructiunile presedintelui A.N.A.P. nr. 2/2017

INSTRUCTIUNE nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a …

Citește articolul

Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene si al presedintelui A.N.A.P. nr. 6712/890/2017

ORDIN nr. 6712 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Avand in vedere prevederile: – art. 125 …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 141/2017

ORDIN nr. 141 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selectie si modului de interactiune a autoritatilor/entitatilor contractante cu Agentia Nationala pentru Achizitii Publice in legatura cu intentia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, in conditiile prevazute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 si la …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 281/2016

ORDIN nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.  Avand in vedere: – prevederile art. 12, …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.A.P. nr. 842/2016

ORDIN nr. 842 din 9 decembrie 2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Avand in vedere: – …

Citește articolul

Hotararea Guvernului nr. 907/2016

  HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. in temeiul art. 108 din …

Citește articolul

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 98/2017

NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii (la data 18-iun-2018 actul a fost aprobat de Hotarirea 419/2018 ) Forma sintetica …

Citește articolul

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2017

privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta ca unitate de achizitii centralizata pentru achizitia centralizata de autospeciale/ambulante pentru Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pentru serviciile de ambulanta judetene si pentru Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.

Citește articolul

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015

ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 20 mai 2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice  (la data 30-oct-2015 actul a fost aprobat de Legea 244/2015 ) Forma sintetica la data 15.07.2020 Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. …

Citește articolul

Hotararea Guvernului nr. 634/2015

HOTARARE nr. 634 din 28 iulie 2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice Forma sintetica la data 30.03.2020. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (1) din …

Citește articolul

Hotararea Guvernului nr. 901/2015

HOTARARE nr. 901 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.  In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 3 lit. a) din Ordonanta …

Citește articolul

Legea nr. 121/2014

LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienta energetica (la data 01-aug-2014 actul a fost promulgata de Decretul 540/2014 ) Forma sintetica la data 09.06.2021 Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I:Dispozitii generale Art. …

Citește articolul

Hotararea Guvernului nr. 519/2014

HOTARARE nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corectiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora Forma sintetica la data 31.08.2020. Acest act …

Citește articolul

Ordinul ministrului fondurilor europene, viceprim-ministrului, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrul mediului si schimbarilor climatice, ministrului economiei, ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si ministrului transporturilor nr. 543/2013

ORDIN nr. 543 din 4 iunie 2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice si recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management si organismele intermediare in procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice Forma sintetica la data 30.05.2019.  Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. …

Citește articolul

Ordinul ministrului mediului si padurilor si al presedintelui A.N.R.M.A.P. NR. 2266/2012

ORDIN nr. 2266 din 6 iunie 2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, „executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa”, „proiectare si executie …

Citește articolul

Ordinul ministrului mediului si padurilor si al presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 3240/2012

ORDIN nr. 3240 din 14 august 2012 pentru completarea Ordinului ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 166/2012

ORDIN nr. 166 din 4 mai 2012 privind constituirea Comitetului National Consultativ pentru Achizitii Publice Forma sintetica la data 10-oct-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 171/2012

Act preluat din aplicatiile Sintact ORDIN nr. 171 din 7 mai 2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Avand in vedere prevederile art. 78, 91, 179 si …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 138/2012

privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate pentru atribuirea contractelor de lucrari pentru proiectele de investitii din domeniul de transport rutier care utilizeaza conditiile contractuale ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) CARTE ROSIE si CARTE GALBENA.

Citește articolul

Hotararea Guvernului nr. 875/2011

HOTARARE nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte …

Citește articolul

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1033/2011

ORDIN nr. 1033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea conditiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si cele privind contractele pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti, proiectate de catre beneficiar, ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport cu metroul, …

Citește articolul

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2011

ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic (la data 29-apr-2013 actul a fost aprobat de Legea 119/2013 ) Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 313/2011

ORDIN nr. 313 din 29 iunie 2011 cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice …

Citește articolul

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011

ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii Forma sintetica la data 31.08.2020. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru …

Citește articolul

Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010

ORDIN nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Forma sintetica la data 30.05.2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer. In temeiul art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului …

Citește articolul

Hotararea Guvernului nr. 827/2009

HOTARARE nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 248 alin. (3) din …

Citește articolul

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers