Noua legislatie in domeniul achizitiilor publice intra in vigoare la data de 26 mai 2016

La data de 23 mai 2016 s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei noua legislatie in domeniul achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale si concesiunilor. De asemenea, s-a publicat noua lege privind remediile, care va inlocui capitolul IX Solutionarea contestatiilor din O.U.G. nr. 34/2006.

Intregul pachet legislativ va intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial, care se implineste joi, 26 mai 2016.

In concret, noua legislatie se va aplica dupa cum urmeaza:

(i) Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016) se aplica tuturor contestatiilor/cererilor/plangerilor pentru care termenele procedurale vor incepe sa curga dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 101/2016 (i.e. joi, 26 mai 2016). Prin urmare, atat contestatiile/cererile/plangerile aflate in curs de solutionare la Consiliu/instanta de judecata, cat si cele depuse, in conditiile legii, la posta, inainte de data intrarii in vigoare a Legii nr. 101/2016 urmeaza sa fie solutionate in conditiile si conform procedurii prevazute de O.U.G. nr. 34/2006. Noua lege se va aplica numai contestatiilor/cererilor/plangerilor formulate dupa intrarea ei in vigoare.

(ii) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice) (publicata in Monitorul Oficial nr. 393 din data de 23 mai 2016) se aplica tuturor procedurilor de atribuire initiate dupa data intrarii sale in vigoare, respectiv contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru incheiate dupa data intrarii sale in vigoare. Procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare Legii nr. 98/2016, precum si contractele de achizitie publica/acordurile-cadru incheiate inainte de data intrarii in vigoare a Legii nr. 98/2016 sunt supuse dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2006.

(iii) Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale (publicata in Monitorul Oficial nr. 391 din data de 23 mai 2016) se aplica procedurilor de atribuire initiate dupa data intrarii sale in vigoare, respectiv contractelor sectoriale/acordurilor-cadru incheiate dupa data intrarii sale in vigoare. Procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare Legii nr. 99/2016, precum si contractele sectoriale/acordurile-cadru incheiate inainte de data intrarii in vigoare a Legii nr. 99/2016 sunt supuse dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2006.

(iv) Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii  (publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016) se aplica procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrari sau a concesiunilor de servicii initiate dupa data intrarii in vigoare a acesteia, precum si contractelor de concesiune incheiate dupa data intrarii in vigoare a acesteia. Procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrari sau a concesiunilor de servicii in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 100/2016, precum si contractelor de concesiune incheiate inainte de data intrarii in vigoare Legii nr. 100/2016 li se aplica legea in vigoare la data initierii procedurii de atribuire/incheierii contractelor de concesiune.

In ceea ce priveste documentatiile de atribuire deja incarcate in S.E.A.P., potrivit unui comunicat de presa publicat de A.N.A.P. la data de 24 mai 2016, aceasta va evalua documentatiile de atribuire noi transmise in sistem pana la data de 16.05.2016 inclusiv. Documentatiile de atribuire noi, transmise dupa data de 16.05.2016, cele retransmise, precum si anunturile/invitatiile de participare incarcate in S.E.A.P. dupa data de 25.05.2016, ora 17,00, vor fi returnate, in vederea elaborarii si transmiterii spre evaluare a acestora, in conformitate cu prevederile noii legislatii.

Referitor la initierea unor noi proceduri de atribuire, printr-un alt comunicat de presa publicat la data de 25 mai 2015, A.N.A.P. a anuntat ca initierea procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante in SEAP va fi intrerupta temporar intre data de 26 mai 2016 si data de 15 iunie 2016. Pe aceasta perioada, SEAP nu va fi functional. Prin urmare, noile documentatii de atribuire vor putea fi transmise spre evaluare de abia incepand cu data operationalizarii sistemului informatic de la nivelul SEAP, adica incepand cu 15 iunie 2016.

Textele integrale ale noilor acte normative sunt disponibile aici:

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers