Achizitii publice centralizate pentru unitatile sistemului administratiei penitenciare

In M.Of. nr. 338 din data de 3 mai 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 257/2019 privind furnizarea activitatilor centralizate de achizitii publice pentru unitatile sistemului administratiei penitenciare (Hotararea).

Baza de aprovizionare, gospodarire si reparatii (Baza), unitate cu personalitate juridica subordonata Administratiei Nationale a Penitenciarelor, a fost desemnata ca unitatea de achizitii publice centralizate pentru unitatile sistemului administratiei penitenciare.

achizitii-publice-centralizate-pentru-unitatile-sistemului-administratiei-penitenciare-vasslawyers-achizitii-publice-licitatii

ACTIVITATI DE ACHIZITIE PUBLICA CENTRALIZATA

Potrivit Hotararii, Baza de aprovizionare, gospodarire si reparatii desfasoara urmatoarele activitati de achizitie publica centralizata:

  • incheie acorduri-cadru pentru achizitia de produse si/sau servicii, in numele si pentru unitatile sistemului administratiei penitenciare;
  • in baza acordurilor-cadru pentru achizitia de produse si/sau servicii in numele si pentru unitatile sistemului administratiei penitenciare, incheie contractele subsecvente in numele si pentru unitatile sistemului administratiei penitenciare: (i) in cazul achizitiilor comune ocazionale, cand Baza are calitatea de autoritate contractanta si (ii) atunci cand este necesara asigurarea operativa a produselor si serviciilor pentru realizarea atributiilor unitatilor sistemului administratiei penitenciare, iar plata bunurilor ce urmeaza a fi livrate in temeiul contractelor subsecvente se realizeaza de catre Baza;
  • incheie contracte de achizitie publica avand ca obiect produse si/sau servicii, in numele si pentru unitatile sistemului administratiei penitenciare;
  • incheie in nume propriu contracte de achizitie publica avand ca obiect produse si/sau servicii destinate unitatilor sistemului administratiei penitenciare.

Bunurile achizitionate centralizat sunt distribuite de Baza de aprovizionare, gospodarire si reparatii, cu titlu gratuit, unitatilor din sistemul administratiei penitenciare.

CONDITII PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE CENTRALIZATE

Baza de aprovizionare, gospodarire si reparatii desfasoara activitati de achizitie publica centralizata pentru unitatile sistemului administratiei penitenciare in situatia in care achizitia vizeaza produse si servicii din lista aprobata prin Hotarare si este indeplinita una din urmatoarele conditii:

  • produsele/serviciile raspund necesitatilor unora sau tuturor unitatilor sistemului administratiei penitenciare;
  • serviciile sunt de natura utilitatilor care asigura activitatile curente ale unitatilor sistemului administratiei penitenciare;
  • produsele/serviciile trebuie sa fie identice din punct de vedere calitativ pentru asigurarea necesitatilor sistemului administratiei penitenciare.

Textul integral al Hotararii este disponibil aici:

https://www.avocat-achizitii-publice.ro/legislatie-achizitii-publice/hotararea-guvernului-nr-2572019/

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers