Sesizarea formulata de VASS Lawyers cu privire la garantia de buna conduita conduce la actiuni concrete din partea Comisiei Europene

Potrivit Euractiv, Comisia Europeana pregateste o procedura de infringement impotriva Romaniei pe tema garantiei de buna conduita. Astfel, Guvernul Romaniei trebuie sa furnizeze explicatii Comisiei Europene legate de garantia de buna conduita („garantia de 100.000 de euro”) impusa celor care depun contestatii pe licitatiile publice. Scrisoarea oficiala, obtinuta de EurActiv.ro a fost transmisa miercuri, 10 decembrie iar autoritatile din domeniu (Ministerul Fondurilor Europene in principal) trebuie sa furnizeze informatiile solicitate pana la inceputul lunii februarie, pentru a evita „declansarea unei operatiuni in neindeplinirea obligatiilor de stat membru”.

In iulie 2014, VASS Lawyers  a transmis Comisiei Europene Plangerea nr. 1112/15.07.2014, inregistrata sub nr. CHAP(2014)02667, avand ca obiect incalcarea dreptului Uniunii Europene de catre Romania, prin intrarea in vigoare a art. 2711 si a art. 2712 din O.U.G. nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006.

Am demonstrat atunci ca noile prevederi ale O.U.G. nr. 51/2014 nesocotesc in mod vadit urmatoarele prevederi europene:

 • principiul efectivitatii remediilor – art. 1(1) din Directivele 89/665/CEE si 92/13/CEE;
 • principiul comparabilitatii remediilor – art. 1(2) din Directivele 89/665/CEE si 92/13/CEE;
 • principiul accesului liber la remedii – art. 1(3) din Directivele 89/665/CEE si 92/13/CEE;
 • principiul liberei circulatii a bunurilor si serviciilor – art. 34 si art. 56 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene;
 • principiul subsidiaritatii – art. 5(1) si art. 5(3) din Tratatul privind Uniunea Europeana.

Inter alia, am aratat ca noile prevederi au un puternic impact negativ asupra sistemului de achizitii publice din Romania:

 • impiedicarea operatorilor economici in exercitarea dreptului de a contesta actele ilegale ale autoritatilor/entitatilor contractante adoptate pe parcursul procedurilor de atribuire;
 • dezavantajarea intreprinderilor mici si mijlocii prin ingradirea accesului la caile de atac, dat fiind cuantumul exorbitant pana la care poate ajunge garantia de buna conduita, respectiv 100.000 de euro (contravaloarea a aproximativ 500 de salarii minime pe economie);
 • descurajarea operatorilor economici de a mai participa la procedurile de achizitii publice si, pe cale de consecinta, restrictionarea concurentei;
 • introducerea unor grave bariere in calea comertului, prin transformarea procesului de participare la procedurile de achizitii publice intr-un demers extrem de costisitor si de riscant;
 • lipsirea cailor de atac de scopul acestora, respectiv verificarea legalitatii actelor adoptate de autoritatle/entitatile contractante;
 • adoptarea unui comportament abuziv si discretionar de catre autoritatile/entitatile contractante, care pot miza pe faptul ca operatorii economici nu vor mai formula contestatii;
 • aplicarea unor importante corectii financiare pentru contractele atribuite cu incalcarea legislatiei achizitiilor publice, in cadrul proiectelor cu finantare europeana;
 • incurajarea intelegerilor anticoncurentiale dintre operatorii economici si autoritatile/entitatile contractante sau chiar dintre operatorii economici, avand in vedere ca recurgerea la asemenea intelegeri se poate dovedi mai putin oneroasa decat formularea caii de atac impotriva actelor abuzive ale autoritatilor contractante.
Concluzionand, este inadmisibil ca accesul efectiv la justitie sa fie conditionat si ingradit in mod abuziv pentru a se crea aparenta unui sistem impecabil de atribuire a contractelor de achizitie publica, ce nu lasa loc contestatiilor/plangerilor formulate impotriva actelor nelegale ale autoritatilor/entitatilor contractante.
Mai multe informatii aici:
https://www.avocat-achizitii-publice.ro/2014/07/semneaza-sesizarea-catre-comisia-europeana-cu-privire-la-garantia-de-buna-conduita/
https://www.avocat-achizitii-publice.ro/2014/07/contestarea-procedurilor-de-achizitii-publice-a-devenit-un-lux-ce-alternativa-au-contestatorii/

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers