Semneaza sesizarea catre Comisia Europeana cu privire la garantia de buna conduita

Guvernul Romaniei a introdus la data de 30 iunie 2014, prin O.U.G. nr. 51/2014, sanctiuni drastice pentru operatorii economici care formuleaza contestatii in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Conform noilor articole 2711 si 2712 din O.U.G. nr. 34/2006, suplimentar garantiei de participare, contestatorii au obligatia de a constitui o garantie de buna conduita de 1% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica, care poate ajunge pana la 100.000 EUR. Aceasta va fi retinuta in intregime de catre autoritatea contractanta, in cazul respingerii contestatiei/cererii/plangerii.

VASS Lawyers, in calitate de reprezentant al mai multor companii din domeniile IT, constructii, infrastructura, utilitati, echipamente medicale sau aparare, precum si al unor organizatii non-guvernamentale, a formulat o sesizare catre Comisia Europeana cu privire la incalcarea in mod fundamental, prin adoptarea O.U.G. nr. 51/2014, a unor dispozitii din dreptul european, precum principiile efectivitatii si comparabilitatii remediilor, accesul liber la remedii si principiul liberei circulatii a bunurilor si serviciilor.

Sesizarea vizeaza punerea in concordanta a legislatiei nationale cu legislatia europeana si, in special, cu Tratatul de Functionare a Uniunii Europene si cu Directivele de remedii 89/665/CEE si 92/13/CEE, respectiv asigurarea din nou a accesului efectiv la justitie al operatorilor economici participanti la procedurile de achizitii publice.

In acest context, persoanele fizice sau juridice interesate au posibilitatea sa semneze sesizarea catre Comisia Europeana, pana la data de 28 iulie 2014. Informatii suplimentare cu privire la sesizare si procedura de semnare a acesteia pot fi obtinute la nr. de telefon 021-222-0977 sau la adresa de e-mail office@vasslawyers.eu.

Despre sesizarea Comisiei Europene

Fiecare stat membru este responsabil de punerea in aplicare a dreptului european (adoptarea in termenele stabilite a masurilor de punere in aplicare, conformitate si aplicare corecta) in cadrul sistemului juridic national. In temeiul tratatelor, Comisia Europeana vegheaza asupra corectei aplicari a dreptului european. Drept urmare, in cazul in care un stat membru nu isi indeplineste obligatia de respectare a dreptului european, Comisia dispune de puteri proprii (actiune in neindeplinirea obligatiilor) pentru a incerca sa puna capat acestei incalcari a dreptului european si, dupa caz, poate inainta cazul Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Comisia adopta masurile pe care le considera necesare, fie ca urmare a unei plangeri primite, fie a unor indicii pe care le descopera ea insasi si care sugereaza posibile incalcari ale dreptului european. Neindeplinirea inseamna nerespectarea de catre un stat membru a obligatiilor care ii revin in temeiul dreptului european, care poate lua forma unei actiuni sau a unei omisiuni. Orice persoana poate inainta Comisiei o plangere impotriva unui stat membru referitoare la orice tip de masuri (legi, acte de reglementare sau acte administrative) sau practici initiate de acesta, pe care le considera contrare unor dispozitii sau principii de drept european. Reclamantul nu este obligat sa demonstreze existenta unui interes formal pentru depunerea plangerii si nici sa demonstreze ca este afectat in mod esential si direct de situatia de incalcare a dreptului european denuntata. Pentru a fi admisibila, o plangere trebuie sa se refere la o incalcare a dreptului european de catre un stat membru. Trebuie precizat, de asemenea, faptul ca serviciile Comisiei pot decide, in temeiul normelor si prioritatilor stabilite de Comisie privind initierea si continuarea procedurilor privind incalcarea dreptului european, daca este necesar sau nu a se da curs unei plangeri.

Extras din formularul standard de plangere, disponibil la: http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_ro.htm

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers