O noua functionalitate in SEAP ce permite publicarea tuturor modificarilor aduse contractelor/acordurilor-cadru

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si a contractelor sectoriale (Notificarea).

Notificarea survine ca urmare a modificarilor legislative introduse prin O.U.G. nr. 114/2020, potrivit carora autoritatile contractante au obligatia de a publica in sectiunea dedicata din SEAP toate modificarile intervenite pe parcursul derularii unui contract/acord-cadru de achizitie publica/sectorial, astfel incat sa rezulte durata si pretul final la finalizarea sau incetarea acestora.

SEAP a procedat la implementarea unor noi facilitati tehnice care sa permita autoritatilor/entitatilor contractante publicarea in sectiunea dedicata a tuturor acestor modificari contractuale.

Astfel, autoritatile/entitatile contractante vor putea completa si publica un anunt de modificare a valorii si/sau a duratei unui contract de achizitie/acord-cadru/contract subsecvent de achizitie publica/sectorial sau a unui contract de concesiune, selectand corespunzator situatiile care corespund tipului de modificare, prevazute de legislatie.

Pana la data de 23.12.2020, prin intermediul anuntului de modificare implementat in SEAP autoritatile/entitatile contractante aveau posibilitatea de a comunica la nivelul sectiunii VII.2.2. din anunt numai modificarile contractelor de achizitie efectuate in baza art. 221 alin. b) si c) din Legea nr. 98/2016 (si prevederile similare din legislatia achizitiilor sectoriale).

Ulterior acestei date, Formularul de anunt “Modificare contract” a fost extins la nivelul sectiunii VII.2.2 – Motivele modificarii, cu doua noi cazuri de posibile modificari contractuale:

modificari ca urmare a aplicarii directe a prevederilor contractului (clauze de revizuire – ajustari, masuratori, regularitate); acest caz va acoperi lit. a) (aplicarea directa a clauzelor prevazute la nivelul contractului/acordului-cadru) si lit. d) (inlocuirea contractanului) ale art. 221 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 165 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 (si prevederile similare din legislatia achizitiilor sectoriale); si
modificari nesubstantiale; acest caz va acoperi lit. e) (modificarea nesubstantiala, indiferent de valoarea sa, inclusiv ajustarea pretului in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale) si lit. f) (modificarea cu valoare redusa) ale art. 221 din Legea nr. 98/2016 (si prevederile similare din legislatia achizitiilor sectoriale).
ANAP atrage atentia autoritatilor/entitatilor contractante ca, acolo unde este cazul, ramane obligatorie transmiterea modificarilor contractuale catre JOUE.

Totodata, noile facilitati dezvoltate de SEAP vor permite si modificarea duratei contractului. Revizuirea din cadrul anuntului de modificare a contractului/acordului cadru (sectiunea VII.1.5) se va exprima (i) fie ca durata in luni sau zile; (ii) fie ca perioada de timp sau data inceput contract – data sfarsit contract.

Autoritatea/entitatea contractanta va publica in SEAP anuntul privind modificarea intervenita in termen de 30 de zile de la aprobarea documentului de modificare a contractului (act aditional, ordin administrativ etc.).

Continutul integral al Notificarii poate fi accesat la urmatoarea pagina de internet: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/01/Notificare-extindere-anunt-de-modificare-contract_FINAL_19Ian2021_de-publicat-1.pdf

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers