Regulile de alegere a procedurii pentru contractele de executie si/sau proiectare au fost modificate

In M.Of. nr. 561 din data de 29 iunie 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 485/2020 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016.

Prevederile anterioare nu cuprindeau solutii legislative distincte in functie de diferitele tipuri de contracte de lucrari: fie contracte exclusiv de executie, fie contracte care cuprind atat proiectarea, cat si executia de lucrari. Acest aspect a generat in practica o tendinta de intarziere nejustificata a procesului de achizitie. De exemplu, pentru ipoteza in care se opta pentru atribuirea unor contracte separate de proiectare si executie pentru acelasi obiectiv era necesara aplicarea unei proceduri complexe fata de valoarea agregata pe obiectiv a lucrarilor de executie si a serviciilor de proiectare.

Spre deosebire de vechea reglementare, in prezent sunt reglementate doua situatii distincte:

  • determinarea valorii estimate a achizitiei prin cumularea valorii estimate a serviciilor de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului cu valoarea estimata a lucrarilor aferente unui obiectiv de investitii – in situatia in care acestea fac obiectul aceluiasi contract de achizitie publica de lucrari;
  • determinarea valorii estimate a achizitiei prin raportare la fiecare tip de contract in parte (servicii/lucrari), in cazul in care autoritatea/entitatea contractanta atribuie contracte diferite – servicii de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului, respectiv executie lucrari – pentru realizarea aceluiasi obiectiv de investitii.

Prin urmare, astfel cum se arata si in expunerea de motive, autoritatile/entitatile contractante care decid sa atribuie serviciile de proiectare tehnica si asistenta aferente unui obiectiv de investitii separat de executia lucrarilor pentru acelasi obiectiv de investitii nu vor mai stabili valoarea estimata a achizitiei prin cumularea valorilor estimate ale celor doua tipuri diferite de contracte.

In aceasta situatie, acestea vor alege procedura de atribuire a fiecarui contract individual in functie de valoarea estimata a serviciilor, respectiv a lucrarilor care fac obiectul contractului.

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers