Achizitiile publice in contextul prelungirii starii de urgenta

In M.Of. nr. 311 din data de 14 aprilie 2020 a fost publicat Decretul Presedintelui Romaniei nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei (Decretul nr. 240/2020).

Prin Decretul nr. 240/2020 se prelungeste starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, incepand cu data de 15 aprilie 2020, pe o durata de 30 de zile, fiind stabilite masuri de prima urgenta atat cu aplicabilitate directa si imediata, cat si masuri cu aplicabilitate graduala, pentru prevenirea raspandirii COVID-19 si realizarea managementului consecintelor, raportat la evolutia situatiei epidemiologice.

Similar Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta (Decretul nr. 195/2020), masurile de prima urgenta cu aplicabilitate directa includ si masuri referitoare la domeniul economic, domeniul sanatatii sau domeniul justitiei, cu impact in domeniul achizitiilor publice.

ACHIZITIILE IN DOMENIUL MEDICAL

Prin Decretul nr. 240/2020, este mentinuta masura privind posibilitatea anumitor autoritati si entitati de a achizitiona in mod direct materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei cauzate de COVID-19, cu o serie de circumstantieri si modificari, dupa cum urmeaza:

  • una dintre cele mai notabile diferente priveste posibilitatea tuturor autoritatilor contractante (si nu doar a autoritatilor publice centrale, cum se prevedea prin Decretul nr. 195/2020), inclusiv a entitatilor juridice in care statul este actionar majoritar, de a achizitiona in mod direct materiale si echipamente necesare prevenirii si combaterii epidemiei cauzate de COVID-19; prin urmare, aceste achizitii directe vor putea fi realizate si de autoritatile locale, e.g. primarii, consilii judetene etc.;
  • se precizeaza expres ca aceste achizitii directe se pot face cu depasirea pragului valoric prevazut de Legea nr. 98/2016 pentru achizitiile directe (e.g. 135.060 lei pentru achizitia de produse sau servicii), insa in limita fondurilor bugetare repartizate cu aceasta destinatie; in continuare nu se precizeaza niciun prag valoric superior, ramanand neclar daca aceasta posibilitate se opreste la limita prevazuta pentru pragul de publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (e.g. pragul pentru produse si servicii de 649.895 LEI, fara TVA);
  • directiile de sanatate publica vor achizitiona in continuare materiale necesare in perioada pandemiei prin procedura de achizitie directa, insa la acestea se adauga prin Decretul nr. 240/2020 si echipamente de protectie; sumele necesare sunt in continuare asigurate prin transferuri de la Ministerul Sanatatii;
  • unitatile sanitare vor achizitiona nu numai materiale si medicamente, ci si echipamente de protectie necesare in perioada pandemiei prin procedura de achizitie directa, sumele necesare fiind de aseemenea asigurate prin transferuri de la Ministerul Sanatatii;
  • un alt element de noutate vizeaza unitatile sanitare care nu sunt in subordinea Ministerului Sanatatii: acestea vor achizitiona materiale, echipamente de protectie si medicamente necesare in perioada pandemiei prin procedura de achizitie directa, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la ordonatorul principal de credite;
  • ministerele cu sistem de sanatate propriu au in continuare posibilitatea de a realiza achizitii directe pentru unitatile sanitare proprii atat din bugetele ministerelor de resort, cat si din cele ale unitatilor sanitare; se precizeaza insa in plus ca se pot achizitiona direct atat produse, cat si servicii;
  • cu titlu integral de noutate, se prevede ca penitenciarele-spital vor putea achizitiona direct pentru unitatile arondate materiale si echipamente necesare combaterii COVID-19, din fondurile incasate in baza contractelor de prestari de servicii medicale, cu autorizarea prealabila a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor; totodata, pentru asigurarea continuitatii hranirii detinutilor si igienei individuale corespunzatoare, unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor vor putea achizitiona in mod direct alimente, articole de curatenie si igiena individuala destinate persoanelor private de libertate, cu autorizarea prealabila a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Achizitia directa este justificata in preambul prin lipsa unor mecanisme adaptate in materia achizitiilor publice – care sa tina seama de urgenta demersurilor, de volatilitatea preturilor oferite de piata si de restrictiile impuse la export -, pentru asigurarea in aceasta perioada a necesarului de materiale si de echipamente de protectie, de dezinfectanti, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale sau de alte produse necesare in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19.

PRETURILE MEDICAMENTELOR SI ALE APARATURII MEDICALE

Se mentin prevederile din Decretul nr. 195/2020 referitoare la faptul ca preturile medicamentelor achizitionate de catre unitatile sanitare pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 pot depasi preturile maximale aprobate de Ministerul Sanatatii, precum si faptul ca pe perioada starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala. Se elimina insa limita plafonarii acestor preturi la pretul mediu din ultimele 3 luni inaintea declararii starii de urgenta.

ACHIZITIILE PUBLICE REALIZATE DIN FONDURI EUROPENE

In domeniul fondurilor europene, autoritatile de management si organismele intermediare vor emite instructiuni specifice in relatia cu beneficiarii, astfel incat implementarea contractelor de finantare sa se deruleze in acord cu prevederile legale si cu masurile stabilite pentru reducerea riscului raspandirii virusului COVID-19.

Guvernul va adopta cadrul general si modalitatile de reorganizare, restructurare sau reprogramare a activitatilor care fac obiectul finantarii din fonduri europene, in cel mult 10 de zile de la intrarea in vigoare a Decretului nr. 240/2020. Reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activitatilor care fac obiectul finantarii din fonduri europene vor fi aprobate de autoritatile de management si organismele intermediare, fara a aduce atingere indicatorilor de rezultat ai proiectelor sau obiectivelor specifice ale acestora, dupa caz si fara ca prelungirea contractelor de finantare sa depaseasca data de 31 decembrie 2023.

Autoritatile competente in domeniul eliberarii acordurilor/avizelor/certificatelor pentru proiectele cu finantare din fonduri europene, vor adopta masuri pentru eliberarea acestora prin mijloace electronice (organizarea de dezbateri on-line, depunerea, intocmirea si comunicarea de documente in format electronic).

ACTIVITATEA DE JUDECATA

Activitatea de judecata continua si pe perioada prelungirii starii de urgenta doar cu privire la cauzele de urgenta deosebita, stabilite de colegiile de conducere ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv ale curtilor de apel, indrumarile pentru stabilirea acestora fiind date de Consiliul Superior al Magistraturii.

De exemplu, in Hotararea CSM nr. 417/24.03.2020 sunt mentionate drept cauze a caror judecata continua, litigiile vizand achizitiile publice care privesc strict produsele medicale si alte achizitii in domeniul starii de urgenta, precum si litigiile care decurg din executarea acestor contracte sau care vizeaza aplicarea unor masuri in domeniul starii de urgenta. Lista se finalizeaza insa cu „orice alte cereri care vizeaza situatii exceptionale, care pot fi considerate de urgenta deosebita”.

Prin Decret se stabileste totodata ca toate celelalte „procese civile” (in aplicarea Decretului nr. 195/2020, ICCJ si multe alte instante au incadrat si cauzele de contencios administrativ in aceasta notiune) se suspenda de plin drept pe durata starii de urgenta, fara a fi necesara efectuarea vreunui act de procedura in acest scop. Termenele prevazute de lege pentru efectuarea actelor de procedura sau pentru exercitarea plangerilor, contestatiilor si cailor de atac de orice fel aflate in curs la data prelungirii starii de urgenta in cauzele civile care nu sunt urgente se intrerup, urmand a curge noi termene, de aceeasi durata, de la data incetarii starii de urgenta. Dosarele in care au fost deja declarate cai de atac se inainteaza instantei competente dupa incetarea starii de urgenta.

Nu in ultimul rand, se arata ca prescriptiile si termenele de decadere de orice fel, nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta, alte dispozitii legale contrare nefiind aplicabile.

Textul integral al Decretului Presedintelui Romaniei nr. 240/2020 este disponibil aici:

https://www.avocat-achizitii-publice.ro/legislatie-achizitii-publice/decretul-presedintelui-romaniei-nr-240-2020-privind-prelungirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei/

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers