Citatul saptamanii
Noua legislatie din domeniul achizitiilor publice revolutioneaza intregul sistem de achizitii publice. Gasiti aici textele integrale ale noilor acte normative, rezumate ale acestora si analize comprehensive.

La data de 4 octombrie 2011, Comisia Europeana a adoptat Documentul de lucru al serviciilor Comisiei cu privire la aplicarea legislatiei U.E. privind achizitiile publice in cazul raporturilor dintre autoritatile contractante („cooperare public-public”). Documentul de lucru constituie un text orientativ elaborat de serviciile Comisiei si nu poate fi considerat ca avand caracter obligatoriu pentru aceasta [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 737 din data de 20 octombrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1.000/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 757 din data de 27 octombrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1.045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 687 din data de 28 septembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie. Ordinul a fost emis avand in vedere, printre altele: necesitatea fluidizarii si perfectionarii sistemului achizitiilor publice, pentru imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 735 din data de 19 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 553/2011 pentru interpretarea art. 243 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 677 din data de 23 septembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 549 din data de 3 august 2011 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 156/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 26/2011 privind desfasurarea activitatii de achizitii publice in cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor (denumit in continuare „Ordinul”). Principala modificare adusa de Ordin vizeaza faptul [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 563 din data de 8 august 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 801/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Hotararea va intra in vigoare in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 522 din data de 25 iulie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.306/2011 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.181/2007 privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 477 din data de 6 iulie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologica (denumita in continuare „Hotararea”). Hotararea va intra in [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›