Noutăți legislative

Legislație europeană și națională în achiziții publice

11 iun. 2012

A.N.R.M.A.P. clarifica notiunea conflictului de interese si stabileste noi obligatii in sarcina autoritatilor contractante si a ofertantilor

In M.Of. nr. 328 din data de 15 mai 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 170/2012 privind interpretarea art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de …

Citește articolul
7 iun. 2012

Constituirea Comitetului National Consultativ pentru Achizitii Publice

In M.Of. nr. 315 din data de 11 mai 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 166/2012 privind constituirea Comitetului National Consultativ pentru Achizitii Publice. Potrivit Ordinului, Comitetul National Consultativ pentru Achizitii Publice: este un organism fara personalitate juridica; este coordonat de A.N.R.M.A.P.; este format din asociatii …

Citește articolul
28 mai 2012

A.N.R.M.A.P. instituie un regim mai strict privind clarificarile la documentatia de atribuire

In M.Of. nr. 328 din data de 15 mai 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 171/2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire. Astfel, raspunsul autoritatii contractante la solicitarea de clarificari privind documentatia de atribuire, precum si clarificarea cu privire la continutul documentatiei …

Citește articolul
10 mai 2012

UCVAP verifica toate procedurile de negociere fara publicare prealabila organizate pentru atribuirea contractelor finantate din instrumente structurale

In M.Of. nr. 190 din data de 23 martie 2012 a fost publicata Legea nr. 31/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de …

Citește articolul
24 apr. 2012

Autoritatile contractante au obligatia de a notifica A.N.R.M.A.P. cu privire la incheierea contractului de achizitie publica

In M.Of. nr. 250 din data de 13 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 136/2012 privind notificarea cu privire la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru. Ordinul reglementeaza urmatoarele aspecte: notificarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare „A.N.R.M.A.P.”) de catre autoritatea …

Citește articolul
3 apr. 2012

Contractele de achizitie publica se vor semna in 7 zile calendaristice

In M.Of. nr. 197 din data de 26 martie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 219/2012 privind modificarea art. 93 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a …

Citește articolul

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers