Citatul saptamanii
Noua legislatie din domeniul achizitiilor publice revolutioneaza intregul sistem de achizitii publice. Gasiti aici textele integrale ale noilor acte normative, rezumate ale acestora si analize comprehensive.

In M.Of. nr. 464 din data de 1 iulie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordinul [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 415 din data de 14 iunie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 411 din data de 10 iunie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 203 din data de 24 martie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1110/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor-cadru de servicii prevazute in anexa nr. 2B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

La data de 28 ianuarie 2011, Comisia Europeana a publicat un nou ghid in materie de achizitii publice, respectiv Ghidul cu privire la luarea in considerare a aspectelor de ordin social. Scopul declarat al Ghidului consta in: cresterea gradului de constientizare de catre autoritatile contractante a beneficiilor realizarii de achizitii publice responsabile din punct de [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 250 din data de 8 aprilie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 320/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 244 din data de 7 aprilie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi. Portivit actului normativ astfel adoptat, limitele valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, prevazute in Hotararea [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 210 din data de 25 martie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2011 privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Beneficiarii finali ai investitiilor O.U.G. nr. 105/2010 este astfel completata cu precizarea explicita a beneficiarilor finali ai investitiilor, [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 282 din data de 21 aprilie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 386/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul proiectului prioritar “10.000 km drumuri judetene si de interes local” din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›

In M.Of. nr. 225 din data de 31 martie 2011 a fost publicata Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Potrivit modificarilor aduse Codului Muncii, instantele de judecata pot dispune, ca pedeapsa complementara, interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada [...]

CITESTE ARTICOLUL COMPLET ›