Autoritatile contractante au obligatia de a notifica A.N.R.M.A.P. cu privire la incheierea contractului de achizitie publica

In M.Of. nr. 250 din data de 13 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 136/2012 privind notificarea cu privire la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

Ordinul reglementeaza urmatoarele aspecte:

  • notificarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare „A.N.R.M.A.P.”) de catre autoritatea contractanta;
  • sesizarea A.N.R.M.A.P. de catre ofertantul declarat castigator.

Notificarea A.N.R.M.A.P. de catre autoritatea contractanta

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite A.N.R.M.A.P., in cel mult 48 de ore de la data incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de achizitie publica/acordul-cadru incheiat.

Transmiterea notificarii se va efectua in format electronic, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.anrmap.ro.

Modelul notificarii se regaseste in anexa nr. 1 la Ordin.

Sesizarea A.N.R.M.A.P. de catre ofertantul declarat castigator

Ofertantul declarat castigator lezat de neincheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru in termenul legal prevazut la art. 93 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 (7 zile calendaristice de la expirarea termenelor de asteptare de 6 zile, respectiv 11 zile) are   dreptul de a sesiza A.N.R.M.A.P. asupra acestui aspect.

Transmiterea sesizarii se va efectua in format electronic, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.anrmap.ro.

Modelul sesizarii se regaseste in anexa nr. 2 la Ordin.

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers