Achizitiile publice ecologice, intre drept si obligatie

Directivele europene din domeniul achizitiilor publice, adoptate la 31 martie 2004, permit in mod expres integrarea considerentelor de mediu in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica. In mod similar, O.U.G. nr. 34/2006 prevede dreptul autoritatilor contractante de a realiza achizitii publice ecologice.

Prin urmare, factorii de mediu pot fi avuti in vedere de catre autoritatile contractante atunci cand stabilesc:

  • specificatiile tehnice;
  • criteriile de calificare si selectie;
  • criteriul de atribuire;
  • clauzele contractuale.

Limitele acestui drept decurg din insesi principiile generale ale achizitiilor publice, si anume principiul proportionalitatii, principiul transparentei, principiul nediscriminarii sau principiul recunoasterii reciproce.

Daca in prezent autoritatile contractante au dreptul de a atribui contracte de achizitii publice ecologice, acest drept ar putea deveni curand obligatie. In acest sens, inca din anul 2008 a fost supus dezbaterii publice un proiect de hotarare de guvern pentru stabilirea unor masuri privind promovarea achizitiilor publice ecologice in Romania pentru perioada 2008 -2013. In masura in care va fi adoptata, aceasta hotarare va obliga autoritatile contractante sa realizeze tinte obligatorii sau voluntare de achizitii publice ecologice pentru opt categorii de produse/servicii, iar nerespectarea tintelor obligatorii va fi sanctionata cu amenda intre 5.000 si 10.000 lei.

Necesitatea adoptarii acestei hotarari de guvern, care vizeaza promovarea achizitiilor publice ecologice, rezulta dintr-o facila paralela cu dinamica achizitiilor publice electronice din ultimii trei ani. Astfel, ponderea achizitiilor publice electronice in totalul procedurilor de atribuire organizate de autoritatile contractante din Romania a crescut de la 2% in 2007 si 2,2% in 2008, la 13,1% in 2009. Aceasta crestere in doi pasi se explica prin faptul ca in martie 2008 s-a stabilit prin hotarare de guvern obligatia autoritatilor contractante de a utiliza mijloace electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire intr-un procent de minimum 20% din totalul achizitiilor publice, iar incepand cu anul 2009 nerespectarea acestei obligatii a fost sanctionata cu amenda de la 10.000 la 35.000 de lei.

Care este insa legatura dintre achizitii publice si mediu? Ne explica insasi Comisia Europeana in Ghidul achizitiilor publice ecologice, un instrument de lucru util pentru achizitorii preocupati de protectia mediului:

Autoritatile publice sunt consumatori majori in Europa, cheltuind aproximativ 16 % din produsul intern brut al UE (o suma echivalenta cu jumatate din PIB-ul Germaniei). Utilizand puterea lor de cumparare pentru a alege bunuri si servicii care respecta mediul, ele pot avea o contributie importanta la dezvoltarea durabila. Achizitiile publice ecologice acopera domenii cum ar fi achizitia de calculatoare si cladiri efi ciente din punct de vedere energetic, echipamente de birou din lemn obtinut cu respectarea normelor de mediu, hartie reciclabila, autovehicule electrice, mijloace de transport public care protejeaza mediul, alimente ecologice pentru cantine, electricitate provenind din surse de energie regenerabile, sisteme de aer conditionat conforme celor mai avansate solutii de protectie a mediului.

Achizitiile ecologice sunt menite, de asemenea, sa dea un exemplu si sa influenteze piata. Prin promovarea achizitiilor ecologice, autoritatile publice pot oferi industriei stimulente reale pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice. In unele sectoare de produse, lucrari si servicii, impactul poate fi semnificativ, deoarece achizitorii publici comanda o mare parte a pietei (in domeniul calculatoarelor, cladirilor eficiente din punct de vedere energetic, transportului public etc.).

In fine, daca se iau in considerare costurile aferente unui intreg ciclu de viata al unui contract, achizitiile publice ecologice dau posibilitatea de a economisi bani si de a proteja mediul in acelasi timp. Achizitionand intelept, puteti economisi materiale si energie, puteti reduce deseurile si poluarea si puteti incuraja modele de comportament durabile.

Achizitii ecologice — Ghidul achizitiilor publice ecologice, Comisia Europeana, 2007 (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_ro.pdf).

Va prezentam [ aici ] cadrul legal national aplicabil achizitiilor publice ecologice, precum si dispozitiile esentiale ale proiectului de hotarare de guvern mentionat mai sus.

Consultanță juridică în achiziții publice

Asistăm clienții în proiecte de achiziții publice, sectoriale, concesiuni și PPP, în toate etapele procedurii de atribuire și pe parcursul executării contractelor.

Vizitează site-ul Vass lawyers